cover

دانلود کتاب «۱۰ راه آسان برای افزایش نرخ تبدیل»

مهم این نیست چند نفر از فروشگاه شما بازدید می‌کنند، اگر نتوانید آنها را به مشتری تبدیل کنید قافیه را باخته‌اید. غفلت از نرخ تبدیل همه‌ی زحمات شما را بی‌نتیجه می‌گذارد. برای موفقیت در کسب و کار اینترنتی باید به دنبال راه‌هایی برای افزایش نرخ تبدیل باشید و این جستجو را همیشه ادامه دهید. این راهنما را دم دست بگذارید تا مدام به آن برگردید و ببینید روی کدام موضوع می‌شود بیشتر کار کرد.

در این راهنما درباره‌ی این موضوعات می‌خوانید:

  • فراخوان عمل
  • سازگاری با موبایل
  • گزینه‌های چندگانه برای پرداخت و ارسال
  • شخصی‌سازی
  • پروموشن‌ها
  • و بیشتر