cover

دانلود کتاب «راهنمای گام به گام بهبود صفحه‌ی اصلی برای افزایش نرخ تبدیل»

در این راهنما با بررسی ۶ فروشگاه امتیازها و ضعف‌های صفحات اصلی آنها را نشان می‌دهیم. از نگرانی‌های بازدیدکننده‌ها می‌گوییم و با ارائه‌ی مثال‌هایی ملموس و واقعی می‌بینیم که چطور می‌شود این نگرانی‌ها را رفع کرد یا به آن دامن زد. با آنچه در این راهنما می‌آموزید، می‌توانید صفحات اول فروشگاه‌های مختلف را تحلیل کنید و صفحه‌ی اول فروشگاه خود را به عاملی اطمینان‌بخش برای بازدیدکننده‌ها تبدیل کنید.

در این راهنما می‌خوانیم:

  • چالش صفحه‌ی اصلی چندمنظوره
  • چهار نگرانی بازدیدکننده‌ها هنگام بازدید از صفحه‌ی اصلی
  • و بیشتر