cover

دانلود کتاب «راهنمای خودانجام عکاسی از محصولات»

کیفیت عکس اولین و مهمترین مرحله در برخورد مخاطب با محصول است. در این راهنمای جامع اهمیت عکس محصول خوب را از زوایای مختلف بررسی می‌کنیم؛ مشخص می‌کنیم چجور عکس‌هایی باید بگیرید و چگونه از آنها استفاده کنید؛ همچنین به شما توصیه می‌کنیم برای استخدام یک عکاس چطور چشم و گوشتان را خوب باز کنید، بخصوص چشمتان را؛ و اگر در نهایت تصمیم گرفتید خودتان آستین‌ها را بالا بزنید حواستان باید به چه چیزهایی باشد.

در این راهنما می‌خوانیم :

  • بهترین راهکارها برای تصاویر محصول
  • استخدام یک عکاس در مقابل عکاسی توسط خودتان
  • ۶ نکته برای عکاسی محصولات توسط خودتان
  • انواع دوربین
  • عکاسی از محصول چگونه به کسب و کار شما کمک می‌کند؟