cover

دانلود کتاب «آمارگیری تجارت الکترونیک برای تازه‌کارها»

برای راه‌اندازی و اداره‌ی یک فروشگاه اینترنتی لازم است درک خوبی از آمار کاربردی در این زمینه داشتی باشیم. چطور از فروشگاه خود آمار بگیریم، چطور این آمار را تفسیر کنیم، و چگونه از آن برای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و بازاریابی استفاده کنیم؛ این کتابچه راهنمای جامعی برای تمام این مباحث است و به شما کمک می‌کند کسب و کار خود را در چنگ‌تان داشته باشید و تصمیمات خود را بر اساس درکی دقیق از وضعیت فروشگاه خود پایه‌گذاری کنید.

در این راهنما می‌خوانید :

  • چرا به آمارگیری تجارت الکترونیک نیاز دارید؟
  • آمار تجارت الکترونیک برای تازه‌کارها
  • آمارگیری برای بهره‌وری جذب مشتری
  • آمارگیری برای توسعه
  • معیارهای جذب مشتری
  • چگونه از اطلاعات در کارهای روزانه‌ی شرکت استفاده کنیم
  • و بیشتر